Den Rytmiske i Nordkraft

Den Rytmiske i Nordkraft er et hus i midten af Aalborg, der rummer et aktivt skabende musikmiljø. Vi forsøger konstant at være der, hvor den rytmiske musik befinder sig, samt skabe rammer, hvor mennesker fra 0-100 år kan mødes om musik, sang, dans og bevægelse.

Skolen har i dag ca. 3000 elever om året – alle musikglade mennesker, som ønsker at bruge deres fritid på musik og dans. Vores motto er at kvalitet skal være i højsædet – uanset hvilket niveau undervisningen udbydes på. Derfor satser vi på at ansætte de bedste undervisere i miljøet. Vores pædagogik er, at holdene ikke er større, end at rammerne for et optimalt udbytte er til stede – her tænkes f.eks. på niveau og instrumentsammensætning på bl.a. sammenspilshold.

Det er dejligt at opleve den fælles glæde, som brugerne har ved at dyrke musikken på et aktivt plan. Musik er jo uløseligt forbundet med livsglæde og livskvalitet, og det mærkes, når den brede vifte af skolens hold viser deres kunnen til sæsonkoncerten på Huset eller til arrangementer i byens rum, men den opleves også, når man møder kursister på gangene, ventende på at skulle til f.eks. guitar, klaver, børnerytmik og ikke mindst vores dansehold. Alt dette sammenholdt med fagligt kompetente undervisere er med til at gøre Den Rytmiske i Nordkraft til et dejligt og dyrebart værested.

Derudover er skolen et sted, som spænder over mange sider af musikken, og hvor der knyttes mange nye kontakter, skabes nye bands og happenings fødes som en naturlig del af hverdagen.

Den Rytmiske i Nordkraft samarbejder med foreninger som bl.a. Poco Loco, Aalborg Salsaforening, Aalborg Tango-forening, og Musicaliber om at tilbyder forskellige kurser. Alle bidrager de til at skabe en skole med musikalsk bredde – altså fra begynder til elite.

Den Rytmiske og kulturen omkring os

Vi sender gerne deltagere ud i byen for at vise, hvad de kan. At turde formidle sin kunnen, står som noget vigtigt i forhold til skolens pædagogiske politik. At skolen, da den var på Ryesgade Skole, var placeret i samme bygningskompleks som Nordjysk Musikkonservatorium har yderligere været med til at præge det musikpædagogiske miljø på stedet, fx. har flere af vore lærere kontakt med begge miljøer – dels har de gået på Nordjysk Musikkonservatorium, dels underviser de på stedet. Mange af vores lærere underviser desuden på Aalborg Seminarium eller Aalborg Universitet.

Vi har som institution gennem årene oparbejdet et regionalt, nationalt, såvel som internationalt netværk, der giver os stor kompetence når det drejer sig om at rådgive og vejlede i forhold til musikuddannelse, jobs, udveksling, kultur m.m.

Et af vore hovedformål er at fungere som aktiv medspiller for byens kulturelle liv. Der skabes ofte nye spændende arrangementer på tværs, når der er Karneval, Kulturnat, Aktiv Sommer, Den Internationale Guitarfestival, Sommermusik på C.W. Obels plads, konferencer m.m. Desuden forsøger vi at fungere som formidler af musik på såvel nationalt som internationalt plan og på den måde være med til at trække opmærksomheden til Nordjylland.

Vi kan bl.a. nævne navne som: Michel Camilo, Frank Gambale, Bo Stief, Jimmy Haslip, Robben Ford, Jakob Fisher, Bobo Moreno, Lars Jansson og Lotte Kærså.