Historie

Den Rytmiske i Nordkraft blev født i 1980 sammen med en række ”søskende” i København, Odense, Silkeborg, Århus og Svendborg – dengang under navnet Den Rytmiske Aftenskole. Initiativtagerne bl.a. Flemming Madsen, Viggo Steincke, Ib Buchholtz, Finn Nevel, samt en lang række af datidens lokale rytmiske musikere. Fælles for dem var, at de ønskede at skabe en musikskole, der primært tog udgangspunkt i den rytmiske musik.

Skolerne blev oprettet under Lov om Folkeoplysning, og var på det tidspunkt tænkt som et alternativ til den etablerede Musikskole. Omdrejningspunktet var som nævnt den rytmiske musik, og hovedtanken var at undervisningen skulle mikse sammenspil med instrumentalundervisning, så kursisten blev introduceret for sammenspil sammen med instrumentet. Rytmisk musik er jo i kraft af det at spille sammen.

I 1985 supplerede skolen sine almene aftenskolekurser med dagskoleforløb i musik. Dette viste sig hurtigt at blive en succes, hvor vi kørte flere forløb bl.a. pop/rock og jazz-linjerne samt en musical-linje.

Skolen blev i oktober 1996 godkendt som uddannelsesansvarlig skole under Den Fri Ungdomsuddannelse (Open Youth Education), og havde vejlederfunktionen for ca. 200 unge under den pågældende lov. Det har medført at vi i dag kan tilbyde rådgivning indenfor musikuddannelsesområdet – såvel nationalt som internationalt.

Den store beskæftigelsesgrad, nedlæggelsen af den Fri Ungdomsuddannelse samt aktivering af de unge medførte en tilbagegang for musikdagskoleforløbene. Vi udbyder dog stadig dagskoler, og har suppleret med benhårde kurser for unge der søger optagelse på musikuddannelserne.

I 2003 besluttede vi således at udvide vores kursustilbud med 2 dagskoleforløb for henholdsvis folk med psykiske problemer og et for psykiske handicaps – herunder udviklingshæmmede. Søgningen har været stor, og vi kører i dag flere forløb herunder.

I 2010 flyttede den Rytmiske Aftenskole i Nordkraft, og skiftede hermed navn til Den Rytmiske i Nordkraft. Med nyt navn og nye lokaler er skolen nu blevet en aktiv medspiller i byens nye kulturfællesskab – NORDKRAFT.

En ny verden af muligheder og kreative tiltag har åbnet sig, og vi er glade for at kunne byde vores kursister velkommen i nye lokaler, hvor alt er muligt.