Priser og betaling

Priser

Priser anføres således: holdpris/evt. rabatpris

Prisen er påført under det enkelte hold, og der må derudover påregnes udgifter til eventuelle materialer.

Soloundervisning: kan købes uden tilskud fra lov om Folkeoplysning.

 • Pris: 250 kr. for 25 min. Klippekort med 10 x 25min – 2250kr.
 • Ring på 98167077 for at aftale undervisningen.

 

Betaling

Betaling = tilmelding

Husk at påføre navn, adresse, hold, fødselsdato og instrument.

 • Tilmelding via nettet betales med Dankort, Visa-Dankort.
 • Mobile Pay nr. 64900 – husk at påføre navn og holdnummer.
 • SPAR NORD: reg.nr. 9286 konto. 2405733822.
 • Kontoret i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niveau 7 i Aalborg.

Du kan betale med Dankort, Visa Dankort eller via Homebank. Derudover kan du betale med Mobile Pay til vores arrangementer.

OBS!!!

 • Husk at overholde betalingsfristen, da der kan være folk på venteliste.
 • Der opkræves 100kr. pr. udsendt rykker ved for sen betaling.
 • Fortrydelsesret: pengene gives retur ved frameldelse FØR første kursusgang.
 • Der er ingen reklamationsret.
 • Kortbetaling debiteres hurtigst muligt.

Force majeure: Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Rabat

Aalborg kommune yder tilskud til enkelte målgrupper. Derfor kan du være berettiget til nedsat pris.

Forudsætningen er, at du bor i Aalborg Kommune, og du ved kursus start kan opfylde mindst en af følgende:

 • At du er berettiget til folkepension – 67 år.
 • At du er mellem 18 – 25 år **
 • At du er studerende og berettiget til SU
 • At du er kontanthjælpsmodtager *
 • At du er sygedagpengemodtager *
 • At du er førtidspensionist *
 • At du er arbejdsledig og modtager dagpenge *

*For at understøtte projekt ”Bevæg dig for livet” yder Aalborg Kommune yderligere tilskud til disse grupper ved deltagelse i bevægelsestilbud frem til den 1. januar 2024.

Deltageroplysningsskemaet kan downloades her.

 

**Folkeoplysningsudvalget godkendte projektet for tilskud til unge i alderen 18 - 25 år i projektperioden 1. august 2023 til 1. juli 2025.

Formålet er at understøtte og udbrede kendskabet til folkeoplysende voksenundervisning overfor de 18 – 25-årige, for derigennem at styrke deltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Projektet går i korte træk ud på følgende:

 • at der i projektperioden ydes et tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen på 20 kr. pr. lektion - til alle unge mellem 18 og 25 år (inkl.).
 • tilskuddet kan max. udgøre 75 % af deltagerbetalingen, så egenbetalingen bliver min. 25 %.
 • ordningen gælder alle kursusudbud.
 • ordningen gælder kun deltagere fra Aalborg Kommune

Ratebetaling

Du har mulighed for at betale i to rater. Der beregnes et adm. gebyr på 50 kr. Kontakt kontoret for at lave en aftale herom.